Helen's Gastouderopvang is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang onder het nummer 194452876. Hierdoor kunt u kinderopvangtoeslag (KOT) aanvragen bij de Belastingdienst.

Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:

- het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
- uw situatie: u en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een   inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling
- het aantal kinderen in de opvang
- het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Als u wilt kunt u hiervoor een proefberekening maken op de site van de Belastingdienst.