Tarief

Het uurtarief bedraagt €6,00 per uur (2020).

Naast het uurtarief betaalt de vraagouder bureaukosten aan het gastouderbureau.

monkeyplatter